“Em chán anh lắm rồi, anh yếu quá”- Đã bao giờ bạn rơi vào hoàn cảnh bị vợ gắt lên như vậy chưa? Là một người đàn ông,