Trong cuộc sống ngày nay, chúng ta dễ dàng bắt gặp những thuật ngữ mới mẻ không có trong từ điển do giới trẻ sáng tạo ra hoặc