Trong thời đại công nghệ hóa như hiện nay, rất nhiều lĩnh vực đã chuyển sang online để tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dùng.