Vấn đề vô sinh chủ yếu xuất phát từ nam giói, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tinh trùng. Vì thế việc cải thiện chất